อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเวียงสระ หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

โทรศัพท์ : 077 361 990

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเวียงสระ


การปกครอง : อำเภอเวียงสระ มี 5 ตำบล 64 หมู่บ้าน
1. ตำบลเวียงสระ    มี 10 หมู่บ้าน
2. ตำบลบ้านส้อง    มี 18 หมู่บ้าน
3. ตำบลคลองฉนวน    มี 12 หมู่บ้าน
4. ตำบลทุ่งหลวง    มี 16 หมู่บ้าน
5. ตำบลเขานิพันธ์    มี 8 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (5 เทศบาลตำบล, 1 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเวียงสระ
2. เทศบาลตำบลบ้านส้อง
3. เทศบาลตำบลเขานิพันธ์
4. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
5. เทศบาลตำบลเมืองเวียง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนวน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
84190    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านส้อง

พื้นที่ : 427.60 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 62,101 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ชุมชนเมืองโบราณ สืบสานศรีวิชัย ตลาดใหญ่การค้า ยางพาราชั้นดี มากมีไม้ผล ผู้คนมีน้ำใจ

พิกัด
8°37′47″N 99°20′35″E

แผนที่อำเภอเวียงสระความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ