อําเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอําเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอน้ำโสม ถนนรวมรัฐ ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41210

โทรศัพท์ : 042 287 184

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอน้ำโสม


การปกครอง : อำเภอน้ำโสม มี 7 ตำบล 85 หมู่บ้าน
1. ตำบลน้ำโสม
2. ตำบลนางัว
3. ตำบลหนองแวง
4. ตำบลสามัคคี
5. ตำบลบ้านหยวก
6. ตำบลศรีสำราญ
7. ตำบลโสมเยี่ยม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 9 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 7 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลน้ำโสม
2. เทศบาลตำบลนางัว
3. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโสม
4. องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว
5. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี
8. องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม
9. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหยวก

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
41210    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์น้ำโสม

พื้นที่ : 742.13 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 58,802 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
กล้วยหวีงาม มะขามหวานเนื้อหนา ยางพารารุ่งโรจน์ ข้าวโพดพันธุ์ดี อนุสาวรีย์ตั้งตระหง่าน

พิกัด
17°46′14″N 102°11′23″E

แผนที่อําเภอน้ำโสมความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ