อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอคง หมู่ที่ 8 ถนนเทศบาล 2 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260

โทรศัพท์ : 044 459 188

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอคง


การปกครอง : อำเภอคง มี 10 ตำบล 156 หมู่บ้าน
1. ตำบลเมืองคง    มี 18 หมู่บ้าน
2. ตำบลคูขาด    มี 21 หมู่บ้าน
3. ตำบลเทพาลัย    มี 17 หมู่บ้าน
4. ตำบลตาจั่น    มี 18 หมู่บ้าน
5. ตำบลบ้านปรางค์    มี 18 หมู่บ้าน
6. ตำบลหนองมะนาว    มี 16 หมู่บ้าน
7. ตำบลหนองบัว    มี 16 หมู่บ้าน
8. ตำบลโนนเต็ง    มี 12 หมู่บ้าน
9. ตำบลดอนใหญ่    มี 7 หมู่บ้าน
10. ตำบลขามสมบูรณ์    มี 13 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 12 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 10 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเมืองคง
2. เทศบาลตำบลเทพาลัย
3. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด
5. องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย
6. องค์การบริหารส่วนตำบลตาจั่น
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์
8. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
9. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
10. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
11. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่
12. องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
30260    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์คง

พื้นที่ : 454.70 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 79,354 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ถิ่นหลวงปู่ ดูปรางค์เก่า ข้าวไหมแตง แหล่งหัตถกรรม งามล้ำชวนชม

พิกัดอำเภอคงความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ