อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าไซ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 72240

โทรศัพท์ : 035 577 001

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอหนองหญ้าไซ


การปกครอง : อำเภอหนองหญ้าไซ มี 6 ตำบล 62 หมู่บ้าน
1. ตำบลหนองหญ้าไซ
2. ตำบลทัพหลวง
3. ตำบลหนองราชวัตร
4. ตำบลหนองขาม
5. ตำบลหนองโพธิ์
6. ตำบลแจงงาม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองราชวัตร
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
6. องค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม
7. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
72240    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองหญ้าไซ

พื้นที่ : 420.20 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 48,789 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ดินแดนหม่อนไหมงามหรู เฟื่องฟูไม้ผลงามสะพรั่ง มั่งคั่งโคนม อุดมข้าวขาวดอกมะลิ

พิกัด
14°46′30″N 99°54′40″E

แผนที่อำเภอหนองหญ้าไซความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ