อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอแก้งคร้อ หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150

โทรศัพท์ : 044 882 776

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอแก้งคร้อ


การปกครอง : อำเภอแก้งคร้อ มี 10 ตำบล 126 หมู่บ้าน
1. ตำบลหนองไผ่
2. ตำบลหนองสังข์
3. ตำบลท่ามะไฟหวาน
4. ตำบลบ้านแก้ง
5. ตำบลเก่าย่าดี
6. ตำบลนาหนองทุ่ม
7. ตำบลโคกกุง
8. ตำบลหนองขาม
9. ตำบลหลุบคา
10. ตำบลช่องสามหมอ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 12 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 9 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลแก้งคร้อ
2. เทศบาลตำบลหนองสังข์
3. เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
6. องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน
7. องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา
8. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
9. องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าย่าดี
10. องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม
11. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง
12. องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
36150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แก้งคร้อ

พื้นที่ : 582.20 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 91,995 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
แก้งคร้อเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก ศาสนจักรก้าวไกล พระชัยมงคลคู่บ้าน ศาลปู่ด้วงย่าดีคู่เมือง ลือเลื่องเขื่อนลำปะทาว ชาวประชาสามัคคี

พิกัด
16°6′31″N 102°15′29″E

แผนที่อำเภอแก้งคร้อความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ