อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอสทิงพระ 60 หมู่ที่ 4 ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190

โทรศัพท์ : 074 205 159

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอสทิงพระ

การปกครอง : อําเภอสทิงพระ มี 11 ตำบล 79 หมู่บ้าน
1. ตำบลจะทิ้งพระ    มี 7 หมู่บ้าน
2. ตำบลกระดังงา    มี 7 หมู่บ้าน
3. ตำบลสนามชัย    มี 5 หมู่บ้าน
4. ตำบลดีหลวง    มี 8 หมู่บ้าน
5. ตำบลชุมพล    มี 7 หมู่บ้าน
6. ตำบลคลองรี    มี 9 หมู่บ้าน
7. ตำบลคูขุด    มี 9 หมู่บ้าน
8. ตำบลท่าหิน    มี 9 หมู่บ้าน
9. ตำบลวัดจันทร์    มี 6 หมู่บ้าน
10. ตำบลบ่อแดง    มี 6 หมู่บ้าน
11. ตำบลบ่อดาน    มี 6 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 12 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 11 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลสทิงพระ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลจะทิ้งพระ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา
4. องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
5. องค์การบริหารส่วนตำบลดีหลวง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล
7. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองรี
8. องค์การบริหารส่วนตำบลคูขุด
9. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
10. องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
11. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแดง
12. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อดาน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
90190    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สทิงพระ

พื้นที่ : 120 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 47,758 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองเก่าสองทะเล มนต์เสน่ห์นกน้ำ งามหาดมหาราช พระไสยาสน์ค่าล้น ผลิตผลต้นตาล ตำนานหลวงปู่ทวด

พิกัด
7°28′N 100°26′E

แผนที่อําเภอสทิงพระความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ