อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอป่าพะยอม หมู่ที่ 3 ถนนป่าพะยอม-ควนดินสอ ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210

โทรศัพท์ : 074 610 836

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอป่าพะยอม


การปกครอง : อำเภอป่าพะยอม มี 4 ตำบล 39 หมู่บ้าน
1. ตำบลป่าพะยอม
2. ตำบลบ้านพร้าว
3. ตำบลลานข่อย
4. ตำบลเกาะเต่า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 2 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลบ้านพร้าว
2. เทศบาลตำบลลานข่อย
3. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม
4. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
93110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ควนขนุน

พื้นที่ : 248.43 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 35,753 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
แหล่งความรู้ คู่คุณธรรม ก้าวนำพัฒนา ปวงประชาป่าพะยอม

พิกัด
7°50′24″N 99°55′6″E

แผนที่อำเภอป่าพะยอมความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ