อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย หมู่ที่ 1 ถนนพิศาลดำริ ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130

โทรศัพท์ : 055 671 098

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอศรีสัชนาลัย


การปกครอง : อำเภอศรีสัชนาลัย มี 11 ตำบล 148 หมู่บ้าน
1. ตำบลศรีสัชนาลัย
2. ตำบลหาดเสี้ยว
3. ตำบลท่าชัย
4. ตำบลหนองอ้อ
5. ตำบลป่างิ้ว
6. ตำบลสารจิตร
7. ตำบลแม่สำ
8. ตำบลบ้านแก่ง
9. ตำบลแม่สิน
10. ตำบลดงคู่
11. ตำบลบ้านตึก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 10 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 1 เทศบาลตำบล, 8 อบต.)
1. เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
2. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
3. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว
5. องค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
6. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน
9. องค์การบริหารส่วนตำบลดงคู่
10. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
64130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ศรีสัชนาลัย
64190    เฉพาะตำบลท่าชัย ตำบลศรีสัชนาลัย รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่าชัย

พื้นที่ : 2,050.51 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 91,301 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ประเพณีลือก้อง ทองโบราณ ย่านผ้าซิ่น ถิ่นมรดกโลก

พิกัด
17°31′2″N 99°45′37″E

แผนที่อำเภอศรีสัชนาลัยความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ