อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ เลขที่ 712 หมู่ที่ 3 ถนนเจนจบทิศ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110

โทรศัพท์ : 043 274 916

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบ้านไผ่


การปกครอง : อำเภอบ้านไผ่ มี 10 ตำบล 110 หมู่บ้าน
1. ตำบลบ้านไผ่
2. ตำบลในเมือง
3. ตำบลเมืองเพีย
4. ตำบลบ้านลาน
5. ตำบลแคนเหนือ
6. ตำบลภูเหล็ก
7. ตำบลป่าปอ
8. ตำบลหินตั้ง
9. ตำบลหนองน้ำใส
10. ตำบลหัวหนอง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 11 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 1 เทศบาลตำบล, 9 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลเมืองบ้านไผ่
2. เทศบาลตำบลในเมือง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่
4. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย
5. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง
9. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
10. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน
11. องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
40110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านไผ่

พื้นที่ : 497.70 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 99,604 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
นามเมืองบ้านไผ่ พระเจ้าใหญ่ผือบัง จิตรกรรมฝาหนังล้ำเลอค่า แก่งละหว้าแหล่งอุดม เยี่ยมชมรอยพระพุทธบาทหินลาด ศูนย์วิทยาศาสตร์ ม.รามฯ

พิกัด
16°3′36″N 102°43′51″E

แผนที่อำเภอบ้านไผ่ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ