อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอสำโรงทาบ หมู่ที่ 1 ถนนบำรุงพัฒนา ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170

โทรศัพท์ : 044 569 121

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอสำโรงทาบ


การปกครอง : อำเภอสำโรงทาบ มี 10 ตำบล 100 หมู่บ้าน
1. ตำบลสำโรงทาบ
2. ตำบลหมื่นศรี
3. ตำบลประดู่
4. ตำบลหนองไผ่ล้อม
5. ตำบลสะโน
6. ตำบลกระออม
7. ตำบลเสม็จ
8. ตำบลหนองฮะ
9. ตำบลเกาะแก้ว
10. ตำบลศรีสุข

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 11 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 9 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลสำโรงทาบ
2. เทศบาลตำบลหมื่นศรี
3. องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม
6. องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน
7. องค์การบริหารส่วนตำบลกระออม
8. องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮะ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
11. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
32170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สำโรงทาบ

พื้นที่ : 421.37 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 52,653 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ

สำโรงทาบเมืองราบลุ่ม ชุ่มชื้นผืนนากว้างใหญ่ ภาคภูมิใจผ้าไหมย้อมมะเกลือ งดงามเหลือรำแกลมอ

พิกัด
15°1′21″N 103°56′10″E

แผนที่อำเภอสำโรงทาบความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ