อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเกาะลันตา เลขที่ 147 หมู่ 1 ตำบล เกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150

โทรศัพท์ :  075 684 219

ชายทะเลอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

การปกครอง : อำเภอเกาะลันตา มี 5 ตำบล 36 หมู่บ้าน

1. ตำบลเกาะลันตาใหญ่    มี 8 หมู่บ้าน
2. ตำบลเกาะลันตาน้อย    มี 6 หมู่บ้าน
3. ตำบลเกาะกลาง    มี 10 หมู่บ้าน
4. ตำบลคลองยาง    มี 7 หมู่บ้าน
5. ตำบลศาลาด่าน    มี 5 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่
2. เทศบาลตำบลศาลาด่าน
3. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
4. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย
5. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเหนือคลองและอำเภอคลองท่อม
  • ทิศใต้ ติดต่อกับทะเลอันดามัน
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับทะเลอันดามัน
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับทะเลอันดามัน

รหัสไปรษณีย์ 
81150    รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์เกาะลันตา
81120    เฉพาะตำบลเกาะกลาง และตำบลคลองยาง รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์คลองท่อม

พื้นที่ : 339.90 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 36,092 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
น้ำใส ป่าไม้สวย รวยเกาะ เหมาะทิวทัศน์ สัตว์น้ำอุดม ชมปะการัง ฝั่งลันตา

พิกัด
7°39′20″N 99°2′31″E

แผนที่อำเภอเกาะลันตาความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ