อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอกระบุรี เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอ กระบุรี จังหวัดระนอง 85110

โทรศัพท์ : 077 891 221

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอกระบุรี

การปกครอง : อำเภอกระบุรี มี 7 ตำบล 60 หมู่บ้าน
1. ตำบลน้ำจืด    มี 9 หมู่บ้าน
2. ตำบลน้ำจืดน้อย    มี 6 หมู่บ้าน
3. ตำบลมะมุ    มี 8 หมู่บ้าน
4. บางใหญ่    มี 5 หมู่บ้าน
5. ตำบลปากจั่น    มี 11 หมู่บ้าน
6. ตำบลลำเลียง    มี 11 หมู่บ้าน
7. ตำบล จ.ป.ร.    มี 10 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลน้ำจืด
2. เทศบาลตำบล จ.ป.ร.
3. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด
4. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
5. องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
7. องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
85110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กระบุรี

พื้นที่ : 783.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 48,302 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
คอคอดกระ เสด็จพระแข่งเรือ มากเหลือต้นจาก ของฝากซาลาเปา

พิกัด
10°25′54″N 98°47′18″E

แผนที่อำเภอกระบุรีความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ