อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอหนองใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190

โทรศัพท์ : 038 219 144

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอหนองใหญ่


การปกครอง : อำเภอหนองใหญ่ มี 5 ตำบล 24 หมู่บ้าน
1. ตำบลหนองใหญ่    มี 6 หมู่บ้าน
2. ตำบลคลองพลู    มี 4 หมู่บ้าน
3. ตำบลหนองเสือช้าง    มี 5 หมู่บ้าน
4. ตำบลห้างสูง    มี 5 หมู่บ้าน
5. ตำบลเขาซก    มี 4 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลหนองใหญ่
2. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพลู
3. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลห้างสูง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
20190    รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์หนองใหญ่

พื้นที่ : 397.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 23,978 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ปาล์มน้ำมันมากมี ประเพณีวิ่งควาย เรียงรายป่าเขา ลำเนาสวนยาง ท่ามกลางเกษตรกรรม เจ้าพ่อทองดำศักดิ์สิทธิ์

พิกัด
13°9′24″N 101°22′0″E

แผนที่อำเภอหนองใหญ่ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ