อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอไทรโยค หมู่ที่ 1 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150

โทรศัพท์ : 034 591 065

ที่ตั้งอำเภอไทรโยค


การปกครอง : อำเภอไทรโยค มี 7 ตำบล 58 หมู่บ้าน
1. ตำบลไทรโยค    มี 9 หมู่บ้าน
2. ตำบลสิงห์    มี 6 หมู่บ้าน
3. ตำบลท่าเสา    มี 11 หมู่บ้าน
4. ตำบลลุ่มสุ่ม    มี 11 หมู่บ้าน
5. ตำบลวังกระแจะ    มี 9 หมู่บ้าน
6. ตำบลศรีมงคล    มี 8 หมู่บ้าน
7. ตำบลบ้องตี้    มี 4 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 9 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลวังโพธิ์
2. เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
3. เทศบาลตำบลไทรโยค
4. องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
5. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
6. องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
7. องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล
9. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
71150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ไทรโยค

พื้นที่ : 2,728.92 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 66,099 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองชายแดน แคว้นประวัติศาสตร์ ธรรมชาติงดงาม นามไทรโยค

พิกัด
14°6′56″N 99°8′40″E

แผนที่อำเภอไทรโยคความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้อง
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ