อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย ถนนทวีราษฎร์ภักดี ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140

โทรศัพท์ : 077 420 883

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเกาะสมุย


การปกครอง : อำเภอเกาะสมุย มี 7 ตำบล 39 หมู่บ้าน
1. ตำบลอ่างทอง    มี 6 หมู่บ้าน
2. ตำบลลิปะน้อย    มี 5 หมู่บ้าน
3. ตำบลตลิ่งงาม    มี 5 หมู่บ้าน
4. ตำบลหน้าเมือง    มี 5 หมู่บ้าน
5. ตำบลมะเร็ต    มี 6 หมู่บ้าน
6. ตำบลบ่อผุด    มี 6 หมู่บ้าน
7. ตำบลแม่น้ำ    มี 6 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 1 แห่ง (1 เทศบาลนคร)
1. เทศบาลนครเกาะสมุย

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับอ่าวไทย
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอ่าวไทย
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ่าวไทย

รหัสไปรษณีย์ 
84140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เกาะสมุย
84310    เฉพาะตำบลมะเร็ต รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ละไม
84320    เฉพาะตำบลบ่อผุด รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เฉวง
84330    เฉพาะตำบลแม่น้ำ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่น้ำ

พื้นที่ : 252 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 67,940 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ปะการังงาม น้ำทะเลใส หาดทรายขาว มะพร้าวเยอะ

แผนที่อำเภอเกาะสมุย
ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ