อําเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

ที่ว่าการอําเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอพิบูลย์รักษ์ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130

โทรศัพท์ : 042 258 140

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอพิบูลย์รักษ์


การปกครอง : อำเภอพิบูลย์รักษ์ มี 3 ตำบล 37 หมู่บ้าน
1. ตำบลบ้านแดง
2. ตำบลดอนกลอย
3. ตำบลนาทราย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 3 แห่ง (3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง
2. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย
3. องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
41130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองหาน

พื้นที่ : 186.40 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 24,697 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
หลวงปู่พิบูลย์นามลือเลื่อง เมืองคนดี ประเพณีโคมลม แหล่งอุดมปลาห้วยหลวง โชติช่วงผ้ามัดหมี่ย้อมคราม

พิกัด
17°32′57″N 103°3′27″E

แผนที่อําเภอพิบูลย์รักษ์