อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอนาหม่อม เลขที่ 176 หมู่ที่ 5 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310

โทรศัพท์ : 074 382 123

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอนาหม่อม

การปกครอง : อำเภอนาหม่อม มี 4 ตำบล 29 หมู่บ้าน
1. ตำบลนาหม่อม    มี 10 หมู่บ้าน
2. ตำบลพิจิตร    มี 6 หมู่บ้าน
3. ตำบลทุ่งขมิ้น    มี 7 หมู่บ้าน
4. ตำบลคลองหรัง    มี 6 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
2. องค์การบริหารส่วนตำบลพิจิตร
3. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น
4. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรัง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
90310    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นาหม่อม

พื้นที่ : 92.47 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 22,973 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
นาหม่อมเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก รู้รักสามัคคี

พิกัด
6°57′30″N 100°33′25″E

แผนที่อำเภอนาหม่อมความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ