อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอปักธงชัย ถนนสืบศิริ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150

โทรศัพท์ : 044 441 119

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอปักธงชัย


การปกครอง : อำเภอปักธงชัย มี 16 ตำบล 215 หมู่บ้าน
1. ตำบลเมืองปัก    มี 18 หมู่บ้าน
2. ตำบลตะคุ    มี 21 หมู่บ้าน
3. ตำบลโคกไทย    มี 11 หมู่บ้าน
4. ตำบลสำโรง    มี 10 หมู่บ้าน
5. ตำบลตะขบ    มี 22 หมู่บ้าน
6. ตำบลนกออก    มี 10 หมู่บ้าน
7. ตำบลดอน    มี 12 หมู่บ้าน
8. ตำบลตูม    มี 16 หมู่บ้าน
9. ตำบลงิ้ว    มี 16 หมู่บ้าน
10. ตำบลสะแกราช    มี 15 หมู่บ้าน
11. ตำบลลำนางแก้ว    มี 9 หมู่บ้าน
12. ตำบลภูหลวง    มี 9 หมู่บ้าน
13. ตำบลธงชัยเหนือ    มี 16 หมู่บ้าน
14. ตำบลสุขเกษม    มี 11 หมู่บ้าน
15. ตำบลเกษมทรัพย์    มี 9 หมู่บ้าน
16. ตำบลบ่อปลาทอง    มี 10 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 18 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 5 เทศบาลตำบล, 12 อบต.)
1. เทศบาลเมืองเมืองปัก
2. เทศบาลตำบลตะขบ
3. เทศบาลตำบลลำนางแก้ว
4. เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง
5. เทศบาลตำบลนกออก
6. เทศบาลตำบลปักธงชัย
7. องค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
9. องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
12. องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
13. องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว
14. องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
15. องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
16. องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ
17. องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษม
18. องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
30150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปักธงชัย

พื้นที่ : 1,374.30 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 116,184 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ลำพระเพลิงน้ำใส ผ้าไหมเนื้องาม ข้าวหลามนกออก ถั่วงอกวังหมี หมี่ตะคุ

พิกัด
14°43′11″N 102°1′17″E

แผนที่อำเภอปักธงชัยความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ