อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบางกรวย หมู่ที่ 8 ถนนบางกรวย-จงถนอม ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท์ : 0 2447 5123

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบางกรวย

การปกครอง : อำเภอบางกรวย มี 9 ตำบล 60 หมู่บ้าน
1. ตำบลบางกรวย    มี 9 หมู่บ้าน
2. ตำบลวัดชลอ    มี 10 หมู่บ้าน
3. ตำบลบางสีทอง    มี 5 หมู่บ้าน
4. ตำบลบางขนุน    มี 5 หมู่บ้าน
5. ตำบลบางขุนกอง    มี 6 หมู่บ้าน
6. ตำบลบางคูเวียง    มี 7 หมู่บ้าน
7. ตำบลมหาสวัสดิ์    มี 7 หมู่บ้าน
8. ตำบลปลายบาง    มี 5 หมู่บ้าน
9. ตำบลศาลากลาง    มี 6 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 3 เทศบาลตำบล, 3 อบต.)
1. เทศบาลเมืองบางกรวย 
2. เทศบาลตำบลปลายบาง
3. เทศบาลตำบลศาลากลาง
4. เทศบาลตำบลบางสีทอง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
11130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บางกรวย

พื้นที่ : 57.41 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 147,182 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
บางกรวยพันธุ์ไม้งาม ลือนามโบสถ์เรือหงส์ ธำรงวัดโบราณ บ้านเกิดไกรทอง ล่องเรือแห่เทียนพรรษา

พิกัด
13°48′18″N 100°28′22″E

แผนที่อำเภอบางกรวยความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ