อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เลขที่ 1 ถนนอ้อมค่าย ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ : 075 451 840

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช


การปกครอง : อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช มี 16 ตำบล 115 หมู่บ้าน
1. ตำบลในเมือง
2. ตำบลท่าเรือ
3. ตำบลท่าวัง
4. ตำบลท่าซัก
5. ตำบลคลัง
6. ตำบลปากพูน
7. ตำบลท่าไร่
8. ตำบลบางจาก
9. ตำบลปากนคร
10. ตำบลโพธิ์เสด็จ
11. ตำบลนาทราย
12. ตำบลท่างิ้ว
13. ตำบลกำแพงเซา
14. ตำบลนาเคียน
15. ตำบลไชยมนตรี
16. ตำบลมะม่วงสองต้น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 17 แห่ง (1 เทศบาลนคร, 1 เทศบาลเมือง, 5 เทศบาลตำบล, 10 อบต.)
1. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เทศบาลเมืองปากพูน
3. เทศบาลตำบลท่าแพ
4. เทศบาลตำบลท่างิ้ว
5. เทศบาลตำบลบางจาก
6. เทศบาลตำบลปากนคร
7. เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
9. องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา
10. องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น
11. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
12. องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
13. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
15. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่
16. องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
17. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
80000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นครศรีธรรมราช
80280    เฉพาะตำบลกำแพงเซา ตำบลท่างิ้ว ตำบลนาทราย รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เขามหาชัย
80290    เฉพาะตำบลท่าเรือ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ชะเมา
80330    เฉพาะตำบลบางจาก รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บางจาก


พื้นที่ : 597.33 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 270,514 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
นครแห่งการเรียนรู้ เป็นเมืองน่าอยู่ สู่สังคมพัฒนาที่ยั่งยืน

พิกัด
8°25′12″N 99°57′48″E

แผนที่อําเภอเมืองนครศรีธรรมราชความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ