อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่อง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน 51120

โทรศัพท์ : 053 504 967

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเวียงหนองล่อง


การปกครอง : อำเภอเวียงหนองล่อง มี 3 ตำบล 25 หมู่บ้าน
1. ตำบลหนองล่อง
2. ตำบลวังผาง
3. ตำบลหนองยวง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 3 แห่ง (3 เทศบาลตำบล)
1. เทศบาลตำบลหนองล่อง
2. เทศบาลตำบลวังผาง
3. เทศบาลตำบลหนองยวง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
51120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ป่าซาง

พื้นที่ : 49.43 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 16,817 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เวียงหนองล่องสวยซึ้ง รวงผึ้งมากมี ประชาชีสดใส ลำไยได้คุณภาพ

พิกัด
18°23′36″N 98°43′6″E

แผนที่อำเภอเวียงหนองล่องความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ