อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอนายายอาม เลขที่ 500 หมู่ที่ 12 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22160

โทรศัพท์ : 039 371 257

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอนายายอาม

การปกครอง : อำเภอนายายอาม มี 6 ตำบล 67 หมู่บ้าน
1. ตำบลนายายอาม    มี 15 หมู่บ้าน
2. ตำบลวังโตนด    มี 10 หมู่บ้าน
3. ตำบลกระแจะ    มี 11 หมู่บ้าน
4. ตำบลสนามไชย    มี 8 หมู่บ้าน
5. ตำบลช้างข้าม    มี 13 หมู่บ้าน
6. ตำบลวังใหม่    มี 10 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลนายายอาม
2. เทศบาลตำบลสนามไชย
3. เทศบาลตำบลช้างข้าม
4. องค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม
5. องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด
6. องค์การบริหารส่วนตำบลกระแจะ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
22160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นายายอาม
22170    เฉพาะตำบลกระแจะ ตำบลวังโตนด ตำบลวังใหม่ ตำบลสนามไชย รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งเบญจา

พื้นที่ : 300 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 34,369 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ประตูเมืองจันท์ ครบครันการศึกษา คุ้งวิมานงามตา ตากสินราชาพักทัพ สมบูรณ์ทรัพยากร

พิกัด
12°46′12″N 101°51′18″E

แผนที่อำเภอนายายอามความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ