เขตสาทร กรุงเทพมหานคร | ข้อมูลเขต สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

เขตสาทร เป็น 1 ใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ตอนกลางของกรุงเทพฯ ฝั่งพระนคร ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา สภาพทั่วไปของเขตเป็นเขตธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีสำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร รวมถึงยังเป็นที่ตั้งของสถานทูตต่างประเทศจำนวนมาก

เขตสาทรเดิมเป็นพื้นที่หนึ่งของอำเภอบ้านทะวาย จังหวัดพระนคร ต่อมาอำเภอบ้านทะวายได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอยานนาวา และถูกเปลี่ยนเป็นเขตยานนาวาภายหลังจากจังหวัดพระนครถูกยุบรวมกับจังหวัดธนบุรีเป็นจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และกรุงเทพมหานครตามลำดับ

เมื่อเขตยานนาวามีประชากรมากขึ้น ทำให้การบริหารราชการและการให้บริการประชาชนเริ่มไม่ทั่วถึง ทางราชการจึงได้แยกพื้นที่แขวงยานนาวา แขวงทุ่งวัดดอน และแขวงทุ่งมหาเมฆ ออกมาตั้งเป็นเขตใหม่ชื่อว่า "เขตสาธร" เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 ก่อนจะถูกเปลี่ยนชื่อเป็น "เขตสาทร" เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2542 เหตุผลก็เนื่องมาจากคำว่า "สาธร" นั้นไม่มีความหมายตามพจนานุกรมนั่นเอง


ภาพแสดงที่ตั้งเขตสาทร

ข้อมูลสำคัญของเขตสาทร

พื้นที่ : 9.326 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 71,306 คน (31 ธันวาคม 2566 กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย)
คำขวัญ : สำเภาทองล้ำค่า สุสานสวนป่าร่มเย็น เน้นนโยบายเมืองน่าอยู่ สถาบันให้ความรู้มากมี จุดรวมสถานที่แหล่งทูต

เขตสาทร แบ่งการปกครองออกเป็น 3 แขวง ดังนี้

  • แขวงทุ่งวัดดอน
  • แขวงยานนาวา
  • แขวงทุ่งมหาเมฆ

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเขตสาทร เลขที่ 59 ซอยจันทน์ 18/7 แยก 1 (หน้าเขต) ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 0 2212 8112

รหัสไปรษณีย์ : 10120

อาณาเขต
ทิศเหนือ - ติดต่อกับเขตบางรัก และเขตปทุมวัน
ทิศตะวันออก - ติดต่อกับเขตคลองเตย และเขตยานนาวา
ทิศใต้ - ติดต่อกับเขตยานนาวา และเขตบางคอแหลม
ทิศตะวันตก - ติดต่อกับเขตคลองสาน (มีแม่น้ำเจ้าพระยาคั่นกลาง)


แผนที่เขต
สาทรความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ