อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอท่าตูม ถนนปัทมานนท์ ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120

โทรศัพท์ : 044 591 141

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอท่าตูม


การปกครอง : อำเภอท่าตูม มี 10 ตำบล 165 หมู่บ้าน
1. ตำบลท่าตูม
2. ตำบลเมืองแก
3. ตำบลหนองบัว
4. ตำบลกระโพ
5. ตำบลบัวโคก
6. ตำบลพรมเทพ
7. ตำบลทุ่งกุลา
8. ตำบลโพนครก
9. ตำบลหนองเมธี
10. ตำบลบะ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 11 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 9 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลท่าตูม
2. เทศบาลตำบลเมืองแก
3. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
5. องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา
7. องค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี
9. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนครก
10. องค์การบริหารส่วนตำบลบัวโคก
11. องค์การบริหารส่วนตำบลบะ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
32120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่าตูม

พื้นที่ : 714.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 95,621 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
อำเภอท่าตูมน่าอยู่ ปลอดภัย ใช้วิถีเกษตรอินทรีย์ มีชุมชนเข้มแข็ง แหล่งการศึกษา พัฒนาอย่างยั่งยืน

พิกัด
15°19′6″N 103°40′30″E

แผนที่อำเภอท่าตูมความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ