อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอภูเวียง หมู่ที่ 3 ถนนภูเวียง-กุดฉิม ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150

โทรศัพท์ : 043 291 229

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอภูเวียง


การปกครอง : อำเภอภูเวียง มี 11 ตำบล 114 หมู่บ้าน
1. ตำบลภูเวียง
2. ตำบลหนองกุงเซิน
3. ตำบลสงเปือย
4. ตำบลนาหว้า
5. ตำบลทุ่งชมพู
6. ตำบลดินดำ
7. ตำบลหว้าทอง
8. ตำบลหนองกุงธนสาร
9. ตำบลกุดขอนแก่น
10. ตำบลนาชุมแสง
11. ตำบลบ้านเรือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 12 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 11 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลภูเวียง
2. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลหว้าทอง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย
5. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชมพู
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร
7. องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลดินดำ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงเซิน
11. องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
12. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดขอนแก่น

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
40150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ภูเวียง

พื้นที่ : 621.60 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 71,890 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ภูเวียงเมืองเก่า ศาลเจ้าจอมปากช่อง พัทยาสองโสภิณ เกาะกุดหินหาดสวรรค์ ศรัทธามั่นหลวงปู่ธีร์ ชมวิถีถิ่นควายไทย

พิกัด
16°39′16″N 102°22′37″E

แผนที่อำเภอภูเวียงความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ