อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบ้านคา หมู่ที่ 1 ถนนชัฎป่าหวาย-โป่งกระทิง ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 70180

โทรศัพท์ : 032 721 000

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบ้านคา


การปกครอง : อำเภอบ้านคา มี 3 ตำบล 41 หมู่บ้าน
1. ตำบลบ้านคา
2. ตำบลบ้านบึง
3. ตำบลหนองพันจันทร์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 3 แห่ง (3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา
2. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
70180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สวนผึ้ง

พื้นที่ : 1,026.90 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 25,300 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
สับปะรดหวานฉ่ำ งามล้ำตะนาวศรี มากมีแร่ธาตุ กราบอัฐิหลวงปู่เทสก์ แดนนิเวศน์เชิงคีรี ถิ่นคนดีชายแดน

พิกัด
13°25′48″N 99°24′30″E

แผนที่อำเภอบ้านคาความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ