อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเสาไห้ เลขที่ 5 หมู่ที่ 5 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160

โทรศัพท์ : 036 391 182

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเสาไห้


การปกครอง : อำเภอเสาไห้ มี 12 ตำบล 103 หมู่บ้าน
1. ตำบลเสาไห้
2. ตำบลหัวปลวก
3. ตำบลต้นตาล
4. ตำบลพระยาทด
5. ตำบลเมืองเก่า
6. ตำบลสวนดอกไม้
7. ตำบลบ้านยาง
8. ตำบลงิ้วงาม
9. ตำบลม่วงงาม
10. ตำบลศาลารีไทย
11. ตำบลเริงราง
12. ตำบลท่าช้าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 10 แห่ง (6 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเสาไห้
2. เทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาทด
3. เทศบาลตำบลบ้านยาง
4. เทศบาลตำบลเมืองเก่า
5. เทศบาลตำบลสวนดอกไม้
6. เทศบาลตำบลหัวปลวก
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม
9. องค์การบริหารส่วนตำบลเริงราง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลช้างไทยงาม

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
18160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เสาไห้

พื้นที่ : 118.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 34,181 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เสาตะเคียนคู่บ้าน ถิ่นข้าวสารพันธุ์ดี ผ้าทอหลากสี ประเพณีเรือยาว

พิกัด
14°33′1″N 100°51′27″E

แผนที่อำเภอเสาไห้ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ