อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบ้านฝาง ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 40270

โทรศัพท์ : 043 269 383

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบ้านฝาง


การปกครอง : อำเภอบ้านฝาง มี 7 ตำบล 77 หมู่บ้าน
1. ตำบลานฝาง
2. ตำบลหนองบัว
3. ตำบลป่ามะนาว
4. ตำบลโคกงาม
5. ตำบลโนนฆ้อง
6. ตำบลบ้านเหล่า
7. ตำบลป่าหวายนั่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (6 เทศบาลตำบล, 2 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลบ้านฝาง
2. เทศบาลตำบลแก่นฝาง
3. เทศบาลตำบลโคกงาม
4. เทศบาลตำบลป่ามะนาว 
5. เทศบาลตำบลโนนฆ้อง
6. เทศบาลตำบลหนองบัว
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
8. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวายนั่ง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
40270    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านฝาง

พื้นที่ : 334.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 54,933 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ถิ่นกำเนิดพันธุ์ไม้ฝาง บึงสวางแหล่งพักผ่อน ออนซอนหินช้างสี ของดีข้าวโพดหวาน สืบสานวัฒนธรรม ผู้นำประชาคุ้ม

พิกัด
16°27′12″N 102°38′18″E

แผนที่อำเภอบ้านฝางความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้อง
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ