อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอพนัสนิคม ถนนเมืองเก่า ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140

โทรศัพท์ : 038 461 122

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอพนัสนิคม


การปกครอง :  อำเภอพนัสนิคม มี 20 ตำบล 185 หมู่บ้าน
1. ตำบลพนัสนิคม    มี - หมู่บ้าน
2. ตำบลหน้าพระธาตุ    มี 11 หมู่บ้าน
3. ตำบลวัดหลวง    มี 7 หมู่บ้าน
4. ตำบลบ้านเซิด    มี 8 หมู่บ้าน
5. ตำบลนาเริก    มี 15 หมู่บ้าน
6. ตำบลหมอนนาง    มี 12 หมู่บ้าน
7. ตำบลสระสี่เหลี่ยม    มี 11 หมู่บ้าน
8. ตำบลวัดโบสถ์    มี 11 หมู่บ้าน
9. ตำบลกุฎโง้ง    มี 6 หมู่บ้าน
10. ตำบลหัวถนน    มี 9 หมู่บ้าน
11. ตำบลท่าข้าม    มี 7 หมู่บ้าน
12. ตำบลหนองปรือ    มี 10 หมู่บ้าน
13. ตำบลหนองขยาด    มี 8 หมู่บ้าน
14. ตำบลทุ่งขวาง    มี 10 หมู่บ้าน
15. ตำบลหนองเหียง    มี 16 หมู่บ้าน
16. ตำบลนาวังหิน    มี 11 หมู่บ้าน
17. ตำบลบ้านช้าง    มี 7 หมู่บ้าน
18. ตำบลโคกเพลาะ    มี 8 หมู่บ้าน
19. ตำบลไร่หลักทอง    มี 11 หมู่บ้าน
20. ตำบลนามะตูม    มี 7 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 20 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 3 เทศบาลตำบล, 16 อบต.)
1. เทศบาลเมืองพนัสนิคม 
2. เทศบาลตำบลหมอนนาง
3. เทศบาลตำบลกุฎโง้ง 
4. เทศบาลตำบลหัวถนน
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเซิด
8. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเริก
9. องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม
10. องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
11. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
12. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
13. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขยาด
14. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
15. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง
16. องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน
17. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง
18. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพลาะ
19. องค์การบริหารส่วนตำบลไร่หลักทอง
20. องค์การบริหารส่วนตำบลนามะตูม

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์
20140    รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์พนัสนิคม
20240    เฉพาะตำบลนาเริก หมู่ที่ 4-5, 8-11, 14-15 ตำบลนาวังหิน หมู่ที่ 4-6, 10-11 รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์ท่าบุญมี

พื้นที่ : 450.90 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 124,908 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระพนัสบดีคู่บ้าน จักสานคู่เมือง ลือเลื่องบุญกลางบ้าน ตำนานพระรถ-เมรี ศักดิ์ศรีเมืองสะอาด เก่งกาจการทายโจ๊ก

พิกัด
13°27′6″N 101°10′36″E

แผนที่อำเภอพนัสนิคมความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ