อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

โทรศัพท์ : 045 712 285

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองยโสธร


การปกครอง : อำเภอเมืองยโสธร มี 18 ตำบล 190 หมู่บ้าน
1. ตำบลในเมือง
2. ตำบลตาดทอง
3. ตำบลเดิด
4. ตำบลทุ่งแต้
5. ตำบลน้ำคำใหญ่
6. ตำบลสำราญ
7. ตำบลหนองเป็ด
8. ตำบลค้อเหนือ
9. ตำบลหนองเรือ
10. ตำบลดู่ทุ่ง
11. ตำบลทุ่งนางโอก
12. ตำบลขั้นไดใหญ่
13. ตำบลขุมเงิน
14. ตำบลสิงห์
15. ตำบลหนองคู
16. ตำบลนาสะไมย์
17. ตำบลหนองหิน
18. ตำบล เขื่องคำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 18 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 5 เทศบาลตำบล, 12 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลเมืองยโสธร
2. เทศบาลตำบลสำราญ
3. เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่
4. เทศบาลตำบลทุ่งแต้
5. เทศบาลตำบลเดิด
6. เทศบาลตำบลตาดทอง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด
8. องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง
11. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก
12. องค์การบริหารส่วนตำบลขั้นไดใหญ่
13. องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน
14. องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
15. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
16. องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์
17. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน
18. องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
35000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ยโสธร

พื้นที่ : 578.20 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 127,560 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ

พิกัด
15°47′41″N 104°8′26″E

แผนที่อำเภอเมืองยโสธร