อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย หมู่ที่ 2 ถนนเรืองแสนกรรฐ์ ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130

โทรศัพท์ : 045 799 021

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอมหาชนะชัย


การปกครอง : อำเภอมหาชนะชัย มี 10 ตำบล 103 หมู่บ้าน
1. ตำบลฟ้าหยาด
2. ตำบลหัวเมือง
3. ตำบลสงยาง
4. ตำบลคูเมือง
5. ตำบลพระเสาร์
6. ตำบลผือฮี
7. ตำบลบึงแก
8. ตำบลบากเรือ
9. ตำบลโนนทราย
10. ตำบลม่วง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 11 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 10 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลฟ้าหยาด
2. องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด
3. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
7. องค์การบริหารส่วนตำบลผือฮี
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก
9. องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทราย
11. องค์การบริหารส่วนตำบลม่วง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
35130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์มหาชนะชัย

พื้นที่ : 455.27 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 56,129 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
มหาชนะชัย พระเรืองไชยลือเลื่อง เมืองแห่งดอกจาน นมัสการพระพุทธบาท ธรรมชาติลำน้ำชี ประเพณีแห่มาลัย

พิกัด
15°31′54″N 104°14′30″E

แผนที่อำเภอมหาชนะชัยความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ