อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอพนมทวน หมู่ที่ 3 ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 71140

โทรศัพท์ : 034 579 246

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอพนมทวน


การปกครอง : อำเภอพนมทวน มี 8 ตำบล 103 หมู่บ้าน
1. ตำบลพนมทวน    มี 9 หมู่บ้าน
2. ตำบลหนองโรง    มี 17 หมู่บ้าน
3. ตำบลทุ่งสมอ    มี 4 หมู่บ้าน
4. ตำบลดอนเจดีย์    มี 8 หมู่บ้าน
5. ตำบลพังตรุ    มี 20 หมู่บ้าน
6. ตำบลรางหวาย    มี 23 หมู่บ้าน
7. ตำบลหนองสาหร่าย    มี 9 หมู่บ้าน
8. ตำบลดอนตาเพชร    มี 13 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 10 แห่ง (5 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลพนมทวน
2. เทศบาลตำบลตลาดเขต
3. เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย
4. เทศบาลตำบลรางหวาย
5. เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
6. องค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน
7. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตาเพชร

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
71140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พนมทวน
71170    เฉพาะตำบลรางหวาย รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ตลาดเขต

พื้นที่ : 535.78 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 52,850 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พนมทวนชวนใจให้ชื่นชม ทวนพนมคมขลังครั้งศึกสมัย พนมมือถือทวนขบวนชัย ทวนดินน้ำลมไฟทวนใจคน ทวนหัวใจมิให้ไหลไปทางต่ำ กระแสธรรมทวนสู้อกุศล พนมทวนพนมธรรมน้อมนำตน เติมคุณค่าเข้มข้นคนบ้านทวน

พิกัด
14°7′49″N 99°41′56″E

แผนที่อำเภอพนมทวนความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ