อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา หมู่ที่ 11 ถนนชยางกูร ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120

โทรศัพท์ : 045 781 269

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเลิงนกทา

การปกครอง : อำเภอเลิงนกทา มี 10 ตำบล 145 หมู่บ้าน
1. ตำบลสวาท
2. ตำบลบุ่งค้า
3. ตำบลศรีแก้ว
4. ตำบลห้องแซง
5. ตำบลสร้างมิ่ง
6. ตำบลสามัคคี
7. ตำบลโคกสำราญ
8. ตำบลกุดเชียงหมี
9. ตำบลกุดแห่
10. ตำบลสามแยก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 12 แห่ง (9 เทศบาลตำบล, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเลิงนกทา
2. เทศบาลตำบลสวาท
3. เทศบาลตำบลบุ่งค้า
4. เทศบาลตำบลสามแยก
5. เทศบาลตำบลห้องแซง
6. เทศบาลตำบลสามัคคี
7. เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี
8. เทศบาลตำบลศรีแก้ว
9. เทศบาลตำบลกุดแห่
10. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง
12. องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
35120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เลิงนกทา

พื้นที่ : 942.80 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 96,254 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เกษตรกรรมฟูเฟื่อง เมืองนกทาใหญ่ ถิ่นภูไทงามเลิศ ต้นกำเนิดสายธาร งามตระการภูถ้ำพระ แหล่งธรรมะดีเด่น

พิกัด
16°12′28″N 104°33′17″E

แผนที่อำเภอเลิงนกทาความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ