อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ที่ว่าการอำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอนิคมน้ำอูน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 47270

โทรศัพท์ : 042 789 027

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอนิคมน้ำอูน


การปกครอง : อำเภอนิคมน้ำอูน มี 4 ตำบล 29 หมู่บ้าน
1. ตำบลนิคมน้ำอูน
2. ตำบลสุวรรณคาม
3. ตำบลหนองปลิง
4. ตำบลหนองบัว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน
2. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
3. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
47270    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นิคมน้ำอูน

พื้นที่ : 162.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 14,887 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
แหล่งผลไม้นานา ยางพาราคู่เมือง มุ่งประเทืองธรรมะ

พิกัด
17°10′59″N 103°43′7″E

แผนที่อำเภอนิคมน้ำอูน