อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี เลขที่ 7 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

โทรศัพท์ : 

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอนครชัยศรี


การปกครอง : อำเภอนครชัยศรี มี 24 ตำบล 108 หมู่บ้าน
1. ตำบลนครชัยศรี
2. ตำบลแหลมบัว
3. ตำบลบางกระเบา
4. ตำบลศรีมหาโพธิ์
5. ตำบลวัดแค
6. ตำบลไทยาวาส
7. ตำบลท่าตำหนัก
8. ตำบลงิ้วราย
9. ตำบลบางแก้ว
10. ตำบลลานตากฟ้า
11. ตำบลท่ากระชับ
12. ตำบลบางแก้วฟ้า
13. ตำบลขุนแก้ว
14. ตำบลบางพระ
15. ตำบลท่าพระยา
16. ตำบลวัดละมุด
17. ตำบลพะเนียด
18. ตำบลห้วยพลู
19. ตำบลบางระกำ
20. ตำบลดอนแฝก
21. ตำบลโคกพระเจดีย์
22. ตำบลวัดสำโรง
23. ตำบลศีรษะทอง
24. ตำบลสัมปทวน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 25 แห่ง (4 เทศบาลตำบล, 21 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลนครชัยศรี
2. เทศบาลตำบลห้วยพลู
3. เทศบาลตำบลศีรษะทอง
4. เทศบาลตำบลขุนแก้ว
5. องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี
6. องค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน
7. องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค
8. องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสำโรง
9. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตำหนัก
10. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแฝก
11. องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
12. องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส
13. องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระชับ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
15. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
16. องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
17. องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนียด
18. องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า
19. องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ
20. องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
21. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระเจดีย์
22. องค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด
23. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
24. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลู
25. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
73120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นครชัยศรี

พื้นที่ : 284.03 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 111,723 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวสวย

พิกัด
13°48′4″N 100°16′18″E

แผนที่อำเภอนครชัยศรีSCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...