อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอแกดำ หมู่ที่ 2 ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 44190

โทรศัพท์ : 043 787 034

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอแกดำ


การปกครอง : อำเภอแกดำ มี 5 ตำบล 89 หมู่บ้าน
1. ตำบลแกดำ
2. ตำบลมิตรภาพ
3. ตำบลโนนภิบาล
4. ตำบลหนองกุง
5. ตำบลวังแสง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลแกดำ
2. เทศบาลตำบลมิตรภาพ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลแกดำ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนภิบาล
5. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
44190    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แกดำ

พื้นที่ : 149.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 29,731 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
หลวงปู่จ้อยคู่เมือง ลือเลืองอ่างแกดำ งามล้ำกู่โนนพระ ศิลปะงานไม้ไผ่ กบใหญ่มากมี ของดีสมุนไพร

พิกัด
16°1′30″N 103°23′6″E

แผนที่อำเภอแกดำความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ