อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอหนองฮี หมู่ที่ 10 ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 45140

โทรศัพท์ : 043 506 114

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอหนองฮี


การปกครอง : อำเภอหนองฮี มี 4 ตำบล 54 หมู่บ้าน
1. ตำบลหนองฮี
2. ตำบลเด่นราษฎร์
3. ตำบลดูกอึ่ง
4. ตำบลสาวแห

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลหนองฮี
2. องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
3. องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
4. องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
45140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พนมไพร

พื้นที่ : 132 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 24,375 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
หนองฮีแดนสรภัญญ์ บ่อพันขันเมืองโบราณ งามตระการพระเจ้าใหญ่ พงไพรวานรมาก หลายหลากผ้ามัดหมี่ ประชาชีใผ่คุณธรรม

พิกัด
15°36′37″N 103°59′26″E

แผนที่อำเภอหนองฮีความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ