อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเสริมงาม เลขที่ 94 หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 52210

โทรศัพท์ : 054 286 081

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเสริมงาม


การปกครอง : อำเภอเสริมงาม มี 4 ตำบล 42 หมู่บ้าน
1. ตำบลทุ่งงาม
2. ตำบลเสริมขวา
3. ตำบลเสริมซ้าย
4. ตำบลเสริมกลาง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 2 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเสริมงาม
2. เทศบาลตำบลทุ่งงาม
3. เทศบาลตำบลเสริมซ้าย
4. องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมกลาง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
52210    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เสริมงาม

พื้นที่ : 631.73 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 30,340 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ เลิศล้ำถ้ำผากาน คู่บ้านวัดนางอย งามชดช้อยผ้าทอ เพียงพอเกษตรกรรม น้ำใจงามคนเมืองเสริม

พิกัด
18°3′55″N 99°14′50″E

แผนที่อำเภอเสริมงามความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ