อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ : 044 242 094

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองนครราชสีมา


การปกครอง : อำเภอเมืองนครราชสีมา มี 25 ตำบล 234 หมู่บ้าน
1. ตำบลในเมือง
2. ตำบลโพธิ์กลาง
3. ตำบลหนองจะบก
4. ตำบลโคกสูง
5. ตำบลมะเริง
6. ตำบลหนองระเวียง
7. ตำบลปรุใหญ่
8. ตำบลหมื่นไวย
9. ตำบลพลกรัง
10. ตำบลหนองไผ่ล้อม
11. ตำบลหัวทะเล
12. ตำบลบ้านเกาะ
13. ตำบลบ้านใหม่
14. ตำบลพุดซา
15. ตำบลบ้านโพธิ์
16. ตำบลจอหอ
17. ตำบลโคกกรวด
18. ตำบลไชยมงคล
19. ตำบลหนองบัวศาลา
20. ตำบลสุรนารี
21. ตำบลสีมุม
22. ตำบลตลาด
23. ตำบลพะเนา
24. ตำบลหนองกระทุ่ม
25. ตำบลหนองไข่น้ำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 27 แห่ง (1 เทศบาลนคร, 15 เทศบาลตำบล, 11 อบต.)
1. เทศบาลนครนครราชสีมา
2. เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
3. เทศบาลตำบลหัวทะเล
4. เทศบาลตำบลสุรนารี
5. เทศบาลตำบลบ้านใหม่
6. เทศบาลตำบลจอหอ
7. เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
8. เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
9. เทศบาลตำบลโคกสูง
10. เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
11. เทศบาลตำบลตลาด
12. เทศบาลตำบลพุดซา
13. เทศบาลตำบลปรุใหญ่
14. เทศบาลตำบลไชยมงคล
15. เทศบาลตำบลโคกกรวด
16. เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ
17. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
18. องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
19. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
20. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง
21. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
22. องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย
23. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
24. องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
25. องค์การบริหารส่วนตำบลสีมุม
26. องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
27. องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
30000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นครราชสีมา
30004    เฉพาะตำบลจอหอ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์จอหอ
30280    เฉพาะตำบลโคกกรวด รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ขามทะเลสอ
30310    เฉพาะตำบลหนองไข่น้ำ ตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลโคกสูง รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์จอหอ

พื้นที่ : 755.60 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 466,098 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน

พิกัด
14°58′16″N 102°5′59″E

แผนที่อำเภอเมืองนครราชสีมาความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ