อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น เลขที่ 30 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ : 043 239 998

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองขอนแก่น


การปกครอง : อำเภอเมืองขอนแก่น มี 18 ตำบล 267 หมู่บ้าน
1. ตำบลในเมือง
2. ตำบลพระลับ
3. ตำบลแดงใหญ่
4. ตำบลบ้านค้อ
5. ตำบลสาวะถี
6. ตำบลศิลา
7. ตำบลหนองตูม
8. ตำบลโนนท่อน
9. ตำบลโคกสี
10. ตำบลบ้านทุ่ม
11. ตำบลดอนช้าง
12. ตำบลบ้านเป็ด
13. ตำบลบึงเนียม
14. ตำบลท่าพระ
15. ตำบลบ้านหว้า
16. ตำบลเมืองเก่า
17. ตำบลดอนหัน
18. ตำบลสำราญ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 19 แห่ง (1 เทศบาลนคร, 2 เทศบาลเมือง, 10 เทศบาลตำบล, 6 อบต.)
1. เทศบาลนครขอนแก่น
2. เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
3. เทศบาลเมืองศิลา
4. เทศบาลตำบลท่าพระ
5. เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
6. เทศบาลตำบลสำราญ
7. เทศบาลตำบลเมืองเก่า
8. เทศบาลตำบลสาวะถี
9. เทศบาลตำบลบ้านค้อ
10. เทศบาลตำบลหนองตูม
11. เทศบาลตำบลบึงเนียม
12. เทศบาลตำบลโนนท่อน
13. เทศบาลตำบลพระลับ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
15. องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่
16. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
17. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า
18. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
19. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
40000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ขอนแก่น
40002    เฉพาะภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
40260    เฉพาะตำบลดอนหัน ตำบลท่าพระ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่าพระขอนแก่น

พื้นที่ : 953.40 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 415,429 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
รักษาประเพณี พัฒนาท้องที่ สร้างสามัคคีในสังคม นิยมประหยัด

พิกัด
16°26′18″N 102°50′20″E

แผนที่อำเภอเมืองขอนแก่นความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ