อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

ที่ว่าการอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภออุ้มผาง หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวัฒนะ 3 ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170

โทรศัพท์ : 055 561 082

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภออุ้มผาง


การปกครอง : อำเภออุ้มผาง มี 6 ตำบล 36 หมู่บ้าน
1. ตำบลอุ้มผาง
2. ตำบลแม่กลอง
3. ตำบลหนองหลวง
4. ตำบลแม่ละมุ้ง
5. ตำบลโมโกร
6. ตำบลแม่จัน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 2 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลอุ้มผาง
2. เทศบาลตำบลแม่จัน
3. เทศบาลตำบลแม่กลอง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
63170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์อุ้มผาง

พื้นที่ : 4,325.40 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 47,935 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
แมกไม้เขียวสด ดอยหัวหมดชื่นชู ทีลอซูงามล้ำ ตระหง่านง้ำลอยฟ้า ล่องธาราแพไผ่ ชายแดนไทยอุ้มผาง

พิกัด
16°1′0″N 98°51′46″E

แผนที่อำเภออุ้มผางความรู้รอบตัว ... อำเภออุ้มผาง
- อำเภออุ้มผางเป็นอำเภอที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
- พื้นที่บางส่วนของอำเภออุ้มผางเป็นที่ตั้งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในนาม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง เมื่อปี พ.ศ. 2534
- อำเภออุ้มผาง เดิมชื่ออำเภอแม่กลอง สังกัดจังหวัดอุทัยธานี
- เปลี่ยนเป็นอำเภออุ้มผาง สังกัดจังหวัดตาก เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2502
- เป็นที่อาศัยเก่าแก่ของชาติพันธุ์กะเหรี่ยง หรือ ปกากะญอ
- สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญคือ น้ำตกทีลอซู ซึ่งอยู่ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...