อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

ที่ว่าการอำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอศรีนครินทร์ หมู่ที่ 10 ถนนเพชรเกษม ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 93000

โทรศัพท์ : 074 605 715

ภาพแสดงที่ตั้งศรีนครินทร์


การปกครอง : อำเภอศรีนครินทร์ มี 4 ตำบล 43 หมู่บ้าน
1. ตำบลชุมพล
2. ตำบลลำสินธุ์
3. ตำบลบ้านนา
4. ตำบลอ่างทอง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง
1. เทศบาลตำบลชุมพล
2. เทศบาลตำบลลำสินธุ์
3. เทศบาลตำบลบ้านนา
4. เทศบาลตำบลอ่างทอง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
93000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พัทลุง

พื้นที่ : 252.14 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 26,686 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ศรีนครินทร์ ถิ่นยางพารา งามตาน้ำตก มรดกถ้ำสวย หลากด้วยไม้ผล น่ายลเขาหลัก

พิกัด
7°34′24″N 99°56′30″E

แผนที่อำเภอศรีนครินทร์