จังหวัดสมุทรปราการ มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดสมุทรปราการ มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดสมุทรปราการ มี 6 อำเภอ 50 ตำบล 405 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดสมุทรปราการ มีดังนี้
1. อำเภอเมืองสมุทรปราการ
2. อำเภอบางบ่อ
3. อำเภอบางพลี
4. อำเภอพระประแดง
5. อำเภอพระสมุทรเจดีย์
6. อำเภอบางเสาธง


พระสมุทรเจดีย์
ศาสนสถานสำคัญของจังหวัดสมุทรปราการ

รายละเอียดอำเภอของจังหวัดสมุทรปราการ มีดังนี้
1. อำเภอเมืองสมุทรปราการ มี 13 ตำบล 95 หมู่บ้าน

 • ตำบลปากน้ำ
 • ตำบลท้ายบ้าน
 • ตำบลท้ายบ้านใหม่
 • ตำบลบางปู
 • ตำบลบางปูใหม่
 • ตำบลเทพารักษ์
 • ตำบลแพรกษา
 • ตำบลแพรกษาใหม่
 • ตำบลบางเมือง
 • ตำบลบางเมืองใหม่
 • ตำบลสำโรงเหนือ
 • ตำบลบางด้วน
 • ตำบลบางโปรง
2. อำเภอบางบ่อ มี 8 ตำบล 74 หมู่บ้าน
 • ตำบลบางบ่อ
 • ตำบลคลองด่าน
 • ตำบลคลองสวน
 • ตำบลบางพลีน้อย
 • ตำบลคลองนิยมยาตรา
 • ตำบลบ้านระกาศ
 • ตำบลเปร็ง
 • ตำบลบางเพรียง
3. อำเภอบางพลี มี 6 ตำบล 83 หมู่บ้าน
 • ตำบลบางพลีใหญ่
 • ตำบลบางแก้ว
 • ตำบลบางโฉลง
 • ตำบลหนองปรือ
 • ตำบลบางปลา
 • ตำบลราชาเทวะ
4. อำเภอพระประแดง มี 15 ตำบล 67 หมู่บ้าน
 • ตำบลตลาด
 • ตำบลสำโรง
 • ตำบลสำโรงใต้
 • ตำบลสำโรงกลาง
 • ตำบลบางพึ่ง
 • ตำบลบางจาก
 • ตำบลบางครุ
 • ตำบลบางหัวเสือ
 • ตำบลบางกะเจ้า
 • ตำบลบางน้ำผึ้ง
 • ตำบลบางหญ้าแพรก
 • ตำบลบางกระสอบ
 • ตำบลบางยอ
 • ตำบลบางกอบัว
 • ตำบลทรงคนอง
5. อำเภอพระสมุทรเจดีย์ มี 5 ตำบล 42 หมู่บ้าน
 • ตำบลปากคลองบางปลากด
 • ตำบลในคลองบางปลากด
 • ตำบลแหลมฟ้าผ่า
 • ตำบลบ้านคลองสวน
 • ตำบลนาเกลือ
6. อำเภอบางเสาธง มี 3 ตำบล 38 หมู่บ้าน
 • ตำบลบางเสาธง
 • ตำบลศีรษะจรเข้น้อย
 • ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่

อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถาบันอุดมศึกษา
 • โรงเรียนนายเรือ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วิทยาเขตสมุทรปราการ
 • ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
 • สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
 • มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาสุวรรณภูมิ
 • ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาเมกาบางนา
 • ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาสมุทรปราการ
 • ห้างโลตัส สาขาสมุทรปราการ
 • ห้างโลตัส สาขาบางพลี
 • ห้างโลตัส สาขาบางนา-ตราด
 • ห้างโลตัส สาขาซิตี้พาร์คบางพลี
 • ห้างโลตัส สาขาบางปู
 • ห้างโลตัส สาขาศรีนครินทร์
 • ห้างโลตัส สาขาบางบ่อ
 • ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสมุทรปราการ
 • ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบางพลี
 • ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเมกาบางนา
 • ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาศรีนครินทร์
 • ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสำโรง
 • ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสำโรง 2
 • ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุขสวัสดิ์
 • ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาหนามแดง
 • ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาปาล์ม ไอส์แลนด์
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขาศรีนครินทร์
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขาบางพลี
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขาบางปู
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขาแพรกษา
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขาชิโนพาร์ค
 • ห้างสรรพสินค้าอินฟินิท มอลล์ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดสมุทรปราการ


เกร็ดความรู้จังหวัดสมุทรปราการ

ภาค : ภาคกลาง
พื้นที่ : 1,004.092 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 1,372,970 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 1,367.37 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกดาวเรือง
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นโพทะเล
อักษรย่อ : สป, SPK
อุทยานแห่งชาติ : -
วนอุทยาน : -

ศาลากลางจังหวัด : ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ถนนสุทธิภิรมย์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ : 077 272 926


ความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้อง
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ