อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอค่ายบางระจัน หมู่ที่ 9 ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16150

โทรศัพท์ : 036 597 251

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอค่ายบางระจัน

การปกครอง : อำเภอค่ายบางระจัน มี 6 ตำบล 45 หมู่บ้าน
1. ตำบลบางระจัน
2. ตำบลโพทะเล
3. ตำบลโพสังโฆ
4. ตำบลท่าข้าม
5. ตำบลคอทราย
6. ตำบลหนองกระทุ่ม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลโพสังโฆ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล
3. องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
4. องค์การบริหารส่วนตำบลโพสังโฆ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
6. องค์การบริหารส่วนตำบลคอทราย
7. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
16150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ค่ายบางระจัน

พื้นที่ : 88.40 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 27,783 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
น้ำตาลสดรสหวาน ถิ่นฐานเกษตรวิถีไทย แดนวิไลพุทธศาสน์ ถิ่นนักรบชาติวีรชน

พิกัด
14°48′1″N 100°18′39″E

แผนที่อำเภอค่ายบางระจันความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ