อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอรือเสาะ หมู่ที่ 1 ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 96150

โทรศัพท์ : 073 571 004

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอรือเสาะ


การปกครอง : อำเภอรือเสาะ มี 9 ตำบล 71 หมู่บ้าน
1. ตำบลรือเสาะ
2. ตำบลวารี
3. ตำบลสาวอ
4. ตำบลโคกสะตอ
5. ตำบลเรียง
6. ตำบลรือเสาะออก
7. ตำบลสามัคคี
8. ตำบลลาโละ
9. ตำบลบาตง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 10 แห่ง (1 เทศบาล, 9 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลรือเสาะ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลสุวารี
4. องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลโคะสะตอ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลเรียง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก
8. องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี
9. องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
96150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์รือเสาะ

พื้นที่ : 468.32 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 74,500 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
-

พิกัด
6°23′41″N 101°31′6″E

แผนที่อำเภอรือเสาะความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ