อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบางปะหัน เลขที่ 139 หมู่ที่ 6 ตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220

โทรศัพท์ : 035 381 636

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบางปะหัน


การปกครอง : อำเภอบางปะหัน มี 17 ตำบล 94 หมู่บ้าน
1. ตำบลบางปะหัน
2. ตำบลขวัญเมือง
3. ตำบลขยาย
4. ตำบลบ้านขล้อ
5. ตำบลบางเดื่อ
6. ตำบลตาลเอน
7. ตำบลเสาธง
8. ตำบลพุทเลา
9. ตำบลทางกลาง
10. ตำบลโพธิ์สามต้น
11. ตำบลบางเพลิง
12. ตำบลบ้านลี่
13. ตำบลหันสัง
14. ตำบลบ้านม้า
15. ตำบลบางนางร้า
16. ตำบลทับน้ำ
17. ตำบลตานิม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 11 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 10 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลบางปะหัน
2. องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน
3. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลพุทเลา
6. องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สามต้น
8. องค์การบริหารส่วนตำบลหันสัง
9. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่
10. องค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
13220    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บางปะหัน

พื้นที่ : 121.90 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 41,553 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
งอบสวยวิจิตร อิฐทนทาน มันเทศหอมหวาน งามตระการบ้านทรงไทย เมืองชัยพระเจ้าตาก

พิกัด
14°27′45″N 100°32′41″E

แผนที่อำเภอบางปะหันความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ