อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอท่าแซะ หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140

โทรศัพท์ : 077 599 013

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอท่าแซะ


การปกครอง : อำเภอท่าแซะ มี 10 ตำบล 116 หมู่บ้าน
1. ตำบลท่าแซะ
2. ตำบลท่าข้าม
3. ตำบลสองพี่น้อง
4. ตำบลรับร่อ
5. ตำบลทรัพย์อนันต์
6. ตำบลนากระตาม
7. ตำบลหินแก้ว
8. ตำบลสลุย
9. ตำบลหงษ์เจริญ
10. ตำบลคุริง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 12 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 10 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลท่าแซะ
2. เทศบาลตำบลเนินสันติ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์
6. องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม
9. องค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้ว
10. องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย
11. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
12. องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
86140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่าแซะ
86190    เฉพาะตำบลหินแก้ว ตำบลรับร่อ หมู่ 1-9, 11-18, 20-22 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปฐมพร

พื้นที่ : 1,485 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 86,622 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พ่อตาหินช้างเรืองเดช เข้าเขตประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมถ้ำเก่าแก่ แหล่งเผยแพร่วัฒนธรรม น้ำตกงามธรรมชาติ แดนยุทธศาสตร์ 491

พิกัด
10°39′54″N 99°10′24″E

แผนที่อำเภอท่าแซะความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ