อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอแม่ลาน้อย ถนนแหล่งพาณิชย์ ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120

โทรศัพท์ : 053 689 125

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอแม่ลาน้อย


การปกครอง : อำเภอแม่ลาน้อย มี 8 ตำบล 69 หมู่บ้าน
1. ตำบลแม่ลาน้อย
2. ตำบลแม่ลาหลวง
3. ตำบลขุนแม่ลาน้อย
4. ตำบลสันติคีรี
5. ตำบลท่าผาปุ้ม
6. ตำบลแม่นาจาง
7. ตำบลแม่โถ
8. ตำบลห้วยห้อม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 9 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 8 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย
2. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย
3. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย
5. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม
6. องค์การบริหารส่วนตำบลสันติคีรี
7. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจาง
9. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
58120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่ลาน้อย

พื้นที่ : 1,456.60 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 35,889 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
แม่ลาน้อยเลิศล้ำ ถ้ำแก้วงามวิจิตร ผลผลิตถั่วเหลือง ลื่อเลื่องวัดแม่ปาง เมืองสร้างคนดี ประเพณีเขาวงกต

พิกัด
18°23′4″N 97°56′13″E

แผนที่อำเภอแม่ลาน้อยความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ