อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอปากท่อ หมู่ที่ 5 ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140

โทรศัพท์ : 032 281 261

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอปากท่อ


การปกครอง : อำเภอปากท่อ มี 12 ตำบล 85 หมู่บ้าน
1. ตำบลปากท่อ
2. ตำบลทุ่งหลวง
3. ตำบลวังมะนาว
4. ตำบลดอนทราย
5. ตำบลห้วยยางโทน
6. ตำบลหนองกระทุ่ม
7. ตำบลวันดาว
8. ตำบลป่าไก่
9. ตำบลยางหัก
10. ตำบลวัดยางงาม
11. ตำบลบ่อกระดาน
12. ตำบลอ่างหิน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 12 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 10 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลปากท่อ
2. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะนาว
5. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางโทน
6. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย
7. องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก
8. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
9. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน
10. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไก่
11. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน
12. องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
70140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปากท่อ

พื้นที่ : 757.84 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 67,839 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เพลงเขมรปากท่อ เหล่ากอไทยทรงดำ วัฒนธรรมกะเหรี่ยง เสียงน้ำตกไทยประจัน แหล่งพันธุ์ไม้ผล ถิ่นคนน้ำใจงาม มากฟาร์มสุกร พระนอนเขาถ้ำทะลุ

พิกัด
13°22′6″N 99°49′48″E

แผนที่อำเภอปากท่อความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ