อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170

โทรศัพท์ : 042 799 019

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภออากาศอำนวย


การปกครอง : อำเภออากาศอำนวย มี 8 ตำบล 96 หมู่บ้าน
1. ตำบลอากาศ
2. ตำบลสามัคคีพัฒนา
3. ตำบลโพนแพง
4. ตำบลบะหว้า
5. ตำบลวาใหญ่
6. ตำบลนาฮี
7. ตำบลท่าก้อน
8. ตำบลโพนงาม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 9 แห่ง (6 เทศบาลตำบล, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลอากาศอำนวย
2. เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา
3. เทศบาลตำบลท่าก้อน
4. เทศบาลตำบลบะหว้า
5. เทศบาลตำบลวาใหญ่
6. เทศบาลตำบลโพนแพง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลนาฮี
9. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
47170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์อากาศอำนวย

พื้นที่ : 585.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 72,143 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระแก้วคู่บ้าน ศาลเจ้าปู่คุ้มเมือง งามลือเลื่องผ้ามัดหมี่ ประเพณีไหลเรือไฟ ปลาใหญ่ลุ่มน้ำยาม สวยงามโย้ยกองเลง

พิกัด
17°35′48″N 103°58′30″E

แผนที่อำเภออากาศอำนวยความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ